Grabación da charla sobre diversidade

Nesta charla fixemos un achegamento a que é a diversidade afectiva-sexual e de xénero e como a podemos abordar na familia desde cativos e de diferentes formas. Reflexionamos sobre a importancia da visibilidade e de crear referentes sen estereotipos, aclarando conceptos como sexo e identidade de xénero, roles e estereotipos, orientación sexual ou expresión de xénero.