Info adicional sobre a excursión a Amarante

Información adicional sobre a excursión ao Parque Acuático de Amarante:

Horario:
Os autobuses sairán da Sangriña as 9:30. Rógase puntualidade xa que un dos autobuses será compartido co Sinde para abaratar custos. Temos que entrar todos xuntos, polo que os que van en coche particular deberán estar alí ás 11:30 hora española.

Sairemos do parque acuático as 19 horas para chegar á Sangriña aproximadamente as 21 horas. O autobús compartido sairá de Amarante as 20 horas, que é a hora de peche do parque.

Horario do parque para os que van pola súa conta:
de 11 a 20 horas, hora española.

Condicións do parque (IMPORTANTE):
Non se permiten envases de cristal e vidro, nin cubertos de metal nin accesorios de praia (parasoles, pelotas, cadeiras, etc.). Pódese levar comida da casa ou comprala nas instalacións.

Pago:
Mediante sobre cos cartos debidamente identificado co nome das persoas que irán ao parque e indicando se irán ou non en autobús, metido no sobre ou carpeta de IR E VIR do cole. A data límite de pago é este Venres 7 de xuño xa que temos que pagar por adiantado. Débese meter o importe do parque e do bus, todo xunto.

O prezo do autobús é de 9 euros para non socios da ANPA e de 5 para socios.

Recomendamos levar a Tarxeta Sanitaria europea.