Memoria 2018-19

 • Comezamos o curso limpando e arranxando o comedor, xa que estaba moi abandonado. Entre outras intervencións fixéronse as seguintes:
  • Reposición de azulexos rotos.
  • Reparación da porta e das mosquiteiras.
  • Pintado e decoración con vinilos.
  • Eliminación dos estantes, moi deteriorados, e compra de mobles novos.
  • Compra de vasos individuais para deixar os cepillos de dentes, cos nomes de cada neno.
  • Compra dun relo de parede.
  • Compra de elevadores para os lavabos.
  • Compra de material de pintura e varios xogos.
  • Contratación dunha nova monitora e redacción de normas do comedor para os nenos e as monitoras.
  • Nova Web da ANPA. www.anpaasangrina.com
  • Creación dunha carpeta compartida na “nube” con toda a documentación da Asociación á que pode acceder calquera membro da directiva.
 • Encargámonos ou estámonos encargando de organizar as seguintes actividades:
  • Organización de actividades extraescolares. Este ano foron: baile, inglés, zumba, balonmán, cociña e manualidades.
  • Recollida de sinaturas para solicitar unha reunión co Delegado de Educación para falar do estado da escola. Grazas a recollida este ano arranxaron os baños de fora que faltaban.
  • Chocolatada de Nadal.
  • Excursión a Amarante.
  • Festa fin de curso. Para os de último ano compramos dúas túnicas e varios gorros para as fotos de orla.
 • Tivemos catro reunións co Concello, dúas co candidato do PP á alcaldía da Guarda e unha co Delegado de Educación da Xunta de Galicia:
  • Reunión coa Concelleira de Cultura onde lle comentamos o estado deficiente no que se atopaba o comedor e comprometeuse a facer unha serie de reparacións, entre outras , repoñer os azulexos que caeran, pintar, arranxar unha mosquiteira e arranxar a porta de fora. Ao longo de curso fixeron a meirande parte das intervencións acordadas.
  • Reunión co alcalde pola caida dalgúns ladrillos na fachada. Comentounos que iso dependía de Educación e que xa mandaran un informe e que a comunicación con Educación non era óptima.
  • Reunión co candidato do PP, Roberto Carrero.  Comentámoslle a situación da fachada e outras carencias da escola e dixo que ía tentar conseguirnos unha reunión co Delegado de Educación. Tivemos a reunión á semana seguinte.
  • Reunión co Delegado de Educación César Ares a que tamén asistiu a directora da escola, unha inspectora de Educación e un par de técnicos da Xunta. Na reunión comentamos a situación da fachada e dixéronnos que é o Concello que ten que facer un informe detallado e se fora necesario ao mirar os resultados encargaríase Educación de arranxala. Falamos tamén do noso interese por conseguir de novo unha praza de A.L. , pero parece pouco probable que a vaiamos a conseguir dadas as necesidades da escola. Pedimos tamén o desdobramento de primeiro para o ano que ven e parece ser bastante probable que o vaiamos a conseguir. E sobre outras necesidades antigas  da escola, como son o arranxo dos baños que faltan e o cambio das ventás comprometeuse a rematar de arranxar os baños este verán e a comezar o cambio das ventás a partir do ano que ven.
  • Reunión co Alcalde e a Concelleira de Educación. Nesta reunión falamos dos acordos con Educación e trasladámoslles a necesidade de que sexa o Concello o que faga o informe sobre o estado da fachada. Uniuse a reunión o Aparellador Municipal  e asumiu que tería que ser o Concello quen faga o informe. A día de hoxe non temos constancia de que se teña feito. Nesa falamos do mal estado xeral do centro e pedíronnos que fixéramos un informe das deficiencias de mantemento da escola. Preparamos un informe de 25 páxinas cunhas 60/80 fotografías de necesidades de reparación de todo tipo.
  • Reunión con Roberto Carrero. Quedamos con el de novo para falar dos acordos aos que chegamos con César Ares. Ofreceuse a estar pendente de que iría cumprindo o que dixo.
  • Reunión coa Concelleira de Educación. Presentámoslle o informe dos arranxos necesarios e comprometeuse a tentar arranxar a meirande parte deles, entre outros antes do novo curso a:
   • Pintar as 6 aulas en peor estado.
   • Arranxar todos os enchufes en mal estado.
   • Cambiar a parte inferior dos canlóns da fachada que están moi oxidados e repoñer o tramo que falta no tellado.
   • Arranxar o chan dos patios.
   • Arranxar as portas que peor se atopen.