Normas do comedor para aprobar en 2024

Proposta de normas para aprobar na próxima reunión extraordinaria da ANPA ATALAIA.