Directiva 2019-20

Tras os nomeamentos celebrados na asemblea do 13 de setembro de 2019, a constitución da Xunta Directiva é a que se detalla a seguir, formada por un presidente, unha tesoureira, unha secretaria e cinco vogais:

  • Presidente: Fernando Coello Vicente
  • Tesoureira: Josefa Prieto Vázquez
  • Secretaria: Carme Pernas Díaz
  • Vogal: Mª del Carmen Álvarez Dacuña
  • Vogal: Lucía Otero Gil
  • Vogal: María Acevedo Lomba
  • Vogal: Ada María Estévez Nores
  • Vogal: Luisana Karina Brea Postorivo